HS uutisoi 15.7. teettämästään gallupista, jonka mukaan suomalaiset uskovat vielä “uuden Nokian” tuloon. Eniten uskotaan menestyvään matkapuhelinliiketoimintaan.
Kyselyä lukiessani ihmettelin, miksi yhtenä “uuden Nokian” vaihtoehtona ei kysytty näkemyksiä uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksista. Eri puolilla Suomea tehdään paljon tämän alan tutkimusta ja luodaan uusia innovaatioita. Esimerkkinä mainittakoon Lappeenrannan teknisessä yliopistossa tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämiseksi tehtävä työ. Myös esimerkiksi biokaasun käytön mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti.
Pariisin ilmastosopimus 2015 velvoittaa siihen sitoutuneita maita päästöjen vähentämiseen ja tähtää ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Luulisi siis, että erityisesti vaihtoehtoisten, luontoa säästävien energiamuotojen kehittämiseen liittyvää toimintaa tuettaisiin Suomessa voimakkaasti ja vastavuoroisesti vähennettäisiin ympäristölle haitallisen toiminnan tukemista (mm. fossiilisten polttoaineiden käyttöä). Näin tuettaisiin myös “uuden Nokian” löytymistä uusiutuvien energiamuotojen tutkimuksen ja kehittelyn innovaatioista.