Koulusta kuuluu kummia. Oppimistulokset heikkenevät ja eriytyvät. Pääkaupunkiseutu peittoaa tuloksissa muun Suomen, kaupunki maaseudun, ja tytöt pärjäävät paremmin kuin pojat. Koulujen väliset erot kasvavat. Koulupudokkaiden määrä lisääntyy siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle. Koulussa ei oikein viihdytä, ja kiusaamistakin esiintyy. Ammattikoululaiset eivät saa kunnon opetusta, kun lähiopetusta karsitaan ja opettajia irtisanotaan. Sisäilmaongelmat vaivaavat.

Ei hyvältä näytä.

Suomen tulevaisuus on vahvasti kiinni opetuksen laadusta ja määrästä. On lasten ja nuorten oikeus saada hyvää, asiantuntevaa opetusta sopivan kokoisissa ryhmissä, oppia lukemaan, kirjoittamaan, ajattelemaan, osallistumaan, olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, arvostamaan muita ihmisiä, tulemaan oman alansa ammattilaiseksi. On myös oikeus saada riittävästi tukea elämän ja opintojen mutkissa ja opiskella terveellisessä ympäristössä.

Tehdään tämä kaikki mahdolliseksi panostamalla kouluun ja opetukseen.