Maamme on monikulttuuristunut vauhdilla viime kuukausien aikana, eikä tästä asiasta eri tavoin ajattelevien välillä ole säästytty törmäyksiltä. Turhaan riitelyyn ei kuitenkaan kannata käyttää aikaa ja voimia – tärkeintä olisi pohtia, miten opimme ymmärtämään toistemme tapoja ja näkemyksiä.
Asenteet syntyvät jo kasvuiässä, kun lapset havainnoivat, miten aikuiset suhtautuvat asioihin, myös erilaisuuteen. Koululla on tässä myös merkittävä rooli: otetaanko uusissa opetussuunnitelmissakin korostettu monikielisyys ja -kulttuurisuus luontevaksi osaksi opetusta?
Jotta toisen ihmisen arvomaailmaa oppii ymmärtämään, siihen on perehdyttävä. Uskonto on olennainen osa eri kulttuureja ja säätelee usein myös arkielämää. Siksi olisikin erittäin kannatettavaa, että koulujen uskontojen opetuksessa siirryttäisiin ensin eri uskontokuntien yhteisten opintokokonaisuuksien opiskelun kautta lopulta kaikille yhteisen katsomusaineen, uskontotieteen, opetukseen. Vain oikean tiedon avulla ja toisen näkökulmaan eläytyen kykenemme ymmärtämään toisiamme.
Kulosaaren yhteiskoulussa Helsingissä eri uskontokuntiin kuuluvat sekä uskonnottomat nuoret opiskelevat yhdessä tiettyjä, uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen yhteisiä sisältöjä. Näitä kokeiluja saisi tulla lisää. Myös Kouvolaan tällainen vuoropuhelu olisi enemmän kuin tervetullutta.
Sari Hyytiäinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (vihr.)
Kaisa Spies
historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon lehtori (vihr.)
Kouvola