Lukuisat muutosesitykset hallintosääntöesitykseen saivat aikaan sen, että Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti keskeyttää kokouksensa 3.5. ja jatkaa asioiden käsittelyä viikon päästä toisessa kokouksessa. Minulla oli vielä tarkoitus pitää ryhmäpuheenvuoro vastauksesta, jonka sain aloitteeseeni ilmastohätätilan julistuksesta Kouvolassa, mutta koska asiakohta siirtyi tuohon jatkokokoukseeen, johon en pääse, tuonpa asiani esiin tässä blogissa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kehottanut kaikkia maailman johtajia julistamaan ilmastohätätilan, joka on voimassa siihen asti, että hiilineutraalisuustavoite on saavutettu. Julistuksia ovat tehneet jo kymmenet valtiot, Euroopan parlamentti ja Suomessa Helsingin kaupunki sekä Suomen Lääkäriliitto. Useissa Suomen kunnissa on tehty aloite ilmastohätätilan julistamiseksi.

Valtuustoaloitteeni ilmastohätätilan julistamisesta Kouvolassa on kohdannut varsin poikkeuksellisia käänteitä: asiantuntijaelin rakennus- ja ympäristölautakunta on kahteen kertaan kannattanut sitä, mutta kaupunginhallitus ei ole luottanut lautakunnan asiantuntemukseen ja päättänyt ensin viedä aloitteen uudelleen valmisteluun ja toisen kerran hylätä sen. Kouvolassa ei ole kaupunginhallituksen mielestä syytä tunnistaa ilmastonmuutosta aikamme suurimmaksi uhaksi, vauhdittaa ja tehostaa kaupungin sisäisiä ilmastotoimia eikä ottaa irti positiivista näkyvyyttä, jonka kaupunki saisi valtakunnallisesti ilmastohätätilajulistuksesta Helsingin kaupungin ja Suomen Lääkäriliiton jälkeen.

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaan rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Tämä sitoumus koskee koko maata, kaikkia puolueita. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen kokouskeskustelun perusteella Perussuomalaisilla on varaa irtaantua yhteisestä linjasta. Ryhmän mielestä mitään hätää ei ole ja pitäisi kiinnittää huomiota todellisiin hädän aiheisiin, kuten kaupungin talouteen. Jos ilmastonmuutoksen vastaista työtä ei priorisoida, on turha miettiä mitään talousasioitakaan taikka muita paikallisia ongelmia.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa esityksessään, että ilmastohätätilan julistus ei tuota kaupungille lisäresurssien tarvetta ja kaupunki vastaa haasteeseen toteuttamalla voimassa olevaa ympäristöohjelmaansa sekä toimimalla HINKU-tavoitteiden mukaisesti. Julistus vaikuttaisi kuitenkin Kouvolan julkisuuskuvaan ja loisi paineita hiilineutraaliustoimien edistämiseen. Kouvolan elinvoimahankkeet nojaavat vahvasti teknologiaan ja toimiin, jotka ovat osa ilmastonmuutoksen vastaista vihreää siirtymää.

Naapurikaupunkimme Lappeenranta on julistanut itsensä Suomen ilmastopääkaupungiksi – sitä kadehdittavaa titteliä Kouvola ei siis voi enää itselleen ottaa. Kouvola voisi kuitenkin profiloitua olemalla kärkijoukoissa ilmastohätätilan julistuksessa YK:n kehotuksen mukaan. On todella vaikea uskoa, että tällainen tilaisuus voidaan jättää käyttämättä. Toivottavasti asia korjaantuu, kun aloite tuodaan uudelle valtuustolle, joka toivottavasti on valmiimpi nostamaan ilmastonäkökulman työssään keskeiseksi.

3.5.2021