Mai Allo peräänkuulutti kirjoituksessaan (HS Mielipide 17.9.) mm. omia kouluja älykkäille lapsille. Suomalaisen peruskoulun vahvuus on kuitenkin tasa-arvoisuus.
Koulushoppailu ei ratkeaisi perustamalla “fiksujen kouluja” tai palauttamalla tasokurssit. Ensimmäiset vain kiihdyttäisivät ilmiötä ja synnyttäisivät eliittikouluja, jotka kilpailisivat keskenään oppilaista sekä loisivat jo varhaisessa vaiheessa “luokkajakoa”. Tasokurssit puolestaan kaventavat oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin.
Lasten ja nuorten lahjakkuuksien tukemiseksi kannattaisi ottaa käyttöön erilaiset painotukset. Kouluissa voisi opiskella omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaan laajemmin esim. musiikkia, kuvataidetta, matemaattisia aineita, kieliä, liikuntaa, luovaa ilmaisua. Tutkimusten mukaan oppilaat hyötyvät eniten heterogeenistä ryhmistä. Voi myös vain kuvitella, millainen kilpailun ilmapiiri vallitsisi “fiksujen kouluissa”.
Digitaalinen maailma on tullut jäädäkseen – halusimme tai emme. Koulun on annettava tiedot ja taidot toimia siinä kaikille tasapuolisesti, peruskoulun hengen mukaisesti.