Kouvolassa ollaan valmistelemassa palvelumalli 2030 -hankkeen kokeilua ensin  parilla alueella, joihin perustettaisiin paitsi monitoimikeskukset myös ns. alueparlamentit ideoimaan lähiympäristönsä toimintaa. Se voi olla kylätapahtumia, puistojen kunnostusta, tilojen käyttöä, juhlia yms. alueen itsenäisesti päättämää, johon ei tarvita kaupunginhallituksen päätöstä.

On hyvä, että asukkaat pääsevät osallistumaan ihan konkreettisesti oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Alueparlamentteja muodostettaessa pitää kuitenkin muistaa, että niihin valikoituvat ihmiset edustavat eri ikäryhmiä. Jos niin ei tapahdu, parlamentin toiminta jää yksipuoliseksi – onko parlamenttia silloin edes järkevä perustaa?

Erityisesti toivon, että nuoret hakeutuvat alueparlamentteihin. Näin he pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan esimerkiksi harrastus-, liikunta- ja ajanviettotilojensa ja niiden toiminnan suunnitteluun. Hehän ovat itse omien asioidensa parhaita asiantuntijoita.

Nuorten äänen pitää päästä edelleen kuulumaan myös nuorisovaltuuston ja oppilas- sekä opiskelijakuntien kautta. Tässä Kouvolassa onkin jo tehty hyvää työtä. Nuorisovaltuuston ja opiskelijakuntien välistä yhteyttä toisiinsa kannattaa myös ylläpitää ja vahvistaa. Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni kuuluu kaupungin päättäviin elimiin asti.

Kouvolassa pitää panostaa lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ja mielekkääseen toimintaan. Heidän on saatava tuntea, että heistä välitetään ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Muutoin he vaihtavat vartuttuaan kaupunkia – siihen meillä ei oikein ole varaa.

Sari Hyytiäinen (vihr.)