Helsingin Sanomien tekemän ja 20.11. julkaiseman nuorten syrjäytymisvertailun tuloksen pitäisi aiheuttaa Kouvolassa huolta ja toimintaa. Tulos kertoo, että kouvolalaisissa nuorissa on paljon syrjäytymisvaarassa olevia. Kouvola sijoittui yli 5 000 asukkaan kuntien vertailussa sijalle 27/176. Mitä pienempi luku, sitä heikompi tilanne. Sijoitus on laskettu koulutuksen ulkopuolella olevien, työttömien, masennuslääkkeistä korvauksia saaneiden ja rikoksista syyllisiksi todettujen mukaan. Syrjäytymisen on myös todettu olevan usein sukupolven yli jatkuvaa. Miten tällainen kierre katkeaa?

Kaupungissamme on panostettava erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä koulutukseen ja tukitoimiin. Kouvolan tulevassa kaupunkistrategiassa tulee näkyä vahvasti se, että haluamme olla lasten ja nuorten kaupunki. Haluamme taata kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ilman rajoituksia ja rakennamme hyvän peruskouluverkon, jossa on terveet koulut ja opiskeluun aktivoivat tilat ja materiaalit. Huolehdimme laadukkaista ja monipuoliset valinnat mahdollistavista lukioista sekä ammatillisen koulutuksen riittävyydestä ja opetuksen ammattilaisten tarjoamasta hyvästä opetuksesta, koko toisen asteen laadukkuudesta niin, että kouvolalaiset  nuoret saavat paitsi jatko-opintokelpoisuuden myös -kykyisyyden.

Vuoden alusta ammatillisella puolella astuu voimaan lakimuutos, reformi. Opiskelu työpaikoilla lisääntynee, ja aletaan kulkea omia opintopolkuja. Oppimisen tuen tarve lisääntyy. Mm. opinto-ohjausta ja erityisopetusta tarvitaan aivan varmasti nykyistä enemmän. Siihen pitää varautua.
Oppimisen ja kasvamisen tukitoimiin pitää panostaa muillakin kouluasteilla, jotta koulupudokkaista saadaan koppi varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatus- ja koulutusasiat ovat tulevien kuntien ydinasiaa. Niihin kannattaa suhtautua suunnitelmallisesti. Millainen sivistyskunta haluamme olla tulevaisuudessa, ja miten pyrimme kohti tavoitteita?