Tämän syksyn ajan on lukioissa totuteltu uusiin opetussuunnitelmiin. Kaikkien oppiaineiden perusteilta toivottiin olennaiseen keskittymistä ja kurssien sisältöjen keventämistä, sillä kiire vaivasi koulutyötä edellisen opetussuunnitelman aikana. Toiveet eivät kuitenkaan täyttyneet: lukion kurssit ovat täynnä asiaa, eikä sisältöihin keskittymiselle jää tarpeeksi aikaa.
Lukion opetussuunnitelmatyölle ei annettu riittävästi aikaa eikä resursseja: Työ jouduttiin tekemään nopeassa aikataulussa virkamiestyönä. Työryhmiä ei voitu perustaa. Peruskoulua uudistettiin ottamalla käyttöön laaja-alaisen osaamisen alueet, mutta lukion puolella jäätiin entisiin aihekokonaisuuksiin. Lukion ops olisi kuitenkin kaivannut perusteellista, oppiainerajatkin avaavaa uudistusta. Nyt opetetaan paljon samoja asioita eri oppiaineiden kursseilla ja kehitellään teemaopintoja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, kun kunnollisella valmistelulla oppiainerajojen ylittäminen olisi saatu koko opiskelun perustaksi. Uudistus jäi valitettavasti vain päivitykseksi.
Toivottavasti seuraavalla ops-kierroksella annetaan työn tekijöille aikaa ja resursseja sekä lähdetään liikkeelle perusteellisesta nykyisen tilanteen perkaamisesta.