Maailmamme on täynnä yhä monimuotoisempia tekstejä perinteisten tekstien lisäksi: kuvia, verkkotekstejä, elokuvia jne. Tekstimassa lisääntyy ja monimuotoistuu jatkuvasti, ja myös ns. huuhaa-tiedon osuus kasvaa oikean tiedon rinnalla. Onkin erittäin tärkeää, että koulussa opetellaan lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Kriittisen lukutaidon merkitys korostuu päivä päivältä enemmän.

Tekstien moninaisuus on otettu hyvin huomioon uusissa opetussuunnitelmissa niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Myös eri oppiaineiden sähköiset ylioppilaskokeet mahdollistavat hyvin monenlaisten aineistojen käytön, myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa sisältävien.

Uusien monimuotoisten aineistojen käsittely koulussa onnistuu kuitenkin vain, jos opettajat pystyvät ohjaamaan oppilaita myös tällaisten tekstien lukemiseen ja tulkintaan. Suurin osa  opettajista ei ole  opinnoissaan saanut minkäänlaista koulutusta tähän tehtävään, joten laaja täydennyskoulutus on aivan välttämätöntä. Siihen vaaditaan valtiolta ja kunnilta isoa panostusta. Erityisesti odotukset kohdistuvat opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kuntatasolla esimerkiksi opettajien ves-koulutuspäiviä kannattaisi käyttää omalla paikkakunnalla järjestettävään monilukutaitojen opiskeluun.