Kouvolassa ryhdytään pian laatimaan kaupunkistrategiaa alkaneelle valtuustokaudelle. Päästään siis pohtimaan, millainen kaupunki haluamme olla tulevaisuudessa, millaisena näyttäytyä muualla asuville.

Kouvolassa on meneillään paljon kehittämismahdollisuuksia tarjoavia hankkeita – niin keskustan ja Matkakeskuksen uudistaminen, Korian asuntomessut, uudet logistiikkasuunnitelmat kuin uudelleen herännyt Ratamo-hankekin. Saamme toivottavasti uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja sekä laadukkaita terveyspalveluja.

Näiden hankkeiden kautta on myös mahdollista, että jo pitkään jatkunut asukasluvun lasku kääntyykin nousuun. Erityisen toivottavaa olisi, että lapsiperheet huomaisivat kaupunkimme mainion sijainnin, hyvät junayhteydet eri puolille Suomea, edulliset asunnot ja rauhallisen ympäristön.

Kouvolaa pitääkin mainostaa nykyistä paljon rohkeammin mainiona asuinpaikkana.Tämä puolestaan vaatii sitä, että tulevassa kaupunkistrategiassa panostetaan nimenomaan lasten ja nuorten palveluihin sekä kaupungin sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Tehtävää on paljon, joten strategiaa todella tarvitaan: Huolehditaan laadukkaasta ja monipuolisesta opetuksesta, hyvin saavutettavasta kouluverkosta, terveellisestä opiskeluympäristöstä sekä sopivan kokoisista opetusryhmistä ja laitetaan koulujen kirjastot ja tietotekniikka tasapuolisesti kuntoon. Toteutetaan peruskoulussa tuntijakoa minimituntimäärää laajemmin, turvataan kaikille lapsille mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan. Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus, kunnostetaan leikkipuistot (keskustan uusi Hamstapuisto on jo saavuttanut suuren suosion) ja tarjotaan puistoissa lapsille ilmaista lounasta esimerkiksi kesäisin. Kannustetaan erityisesti lapsia ja nuoria joukkoliikenteen käyttäjiksi tarjoamalla kaikille peruskoululaisille ilmaiset bussikortit. Tehdään kaupunginosasta toiseen siirtyminen ilman autoa sujuvaksi ja edulliseksi. Lapsiperheille tällaiset palvelut ovat merkittäviä.

Kouvola voisi profiloitua nykyistä paremmin myös opiskelijakaupunkina, vaikka emme yliopistokaupunki olekaan. Turvataan lukioissa ja ammattiopistossa mahdollisuudet monipuolisiin opintoihin, lähiopetukseen ja tukipalveluihin. Rakennetaan ja kunnostetaan riittävästi opiskelija-asuntoja sekä suunnitellaan bussireitit ja -pysäkit niin, että ne palvelevat tehokkaasti opiskelijoita.

Tehdään lasten ja nuorten Kouvola.