Kouluissa työtään tekevät opettajat ovat jo pitkään kantaneet huolta lasten ja nuorten heikkenevästä lukutaidosta. Lukutaitohan on tiiviissä yhteydessä kaikkeen oppimiseen. Tuoreet PISA-tulokset paljastivat, että joka 10:s peruskoulun päättävä nuori ei ole lukemisessaan sillä tasolla, että selviäisi jatko-opinnoistaan ja työelämän tilanteista. Lisäksi tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on tyttöjen eduksi jopa puolitoista vuotta. Heikon lukutaidon ja yhteiskunnasta syrjäytymisen välillä on myös selkeä yhteys. Huolissaan siis pitää olla.Valitettavasti maamme päättäjien toimet tämän kehityksen pysäyttämiseksi eivät ole olleet mitään tukitoimia – päinvastoin koulutuksesta on nipistetty kaikki mahdollinen.

Onneksi ongelmaan ovat nyt tarttuneet muut tahot. Toivottavasti niiden antama esimerkki herättää myös päättäjämme. Suomen Kulttuurirahasto ja Kopiosto ovat vastikään julkaisseet tiedotteen Lukuklaanit-nimisestä hankkeesta, joka on mahdollisesti useiden vuosien pituinen. Tavoitteena on kehittää koulujen kirjastoja ja parantaa lukutaitoa. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2017 mukaan kutsutaan kaikki alakoulut (ja yhtenäiskoulut), luokat 1. – 6. Erityisesti halutaan rohkaista 3. – 4. luokkien poikia lukemisharrastukseen. Koulut haastetaan laatimaan oman koulukirjastonsa perustamis- tai kehittämissuunnitelma – parhaat ideat palkitaan. Palkintorahat voidaan käyttää kirjaostoihin tai vaikkapa mediahankintoihin ja koulun kirjaston toimintojen kehittämiseen. Koulukirjastojen toivotaan myös kehittävän yhteistyötä paikallisten sidosryhmien, kuten yleisen kirjaston, vanhempainyhdistyksen tai kirjastoauton, kanssa.

Toisessa vaiheessa keväällä 2018 kaikki alakoulut voivat tilata omaan koulukirjastoonsa noin 50 kirjan lukupaketin ja opettajien tueksi vinkkejä kirjojen käsittelyyn lukupiireissä eli lukuklaaneissa. Lukukokemuksia jaetaan tarkoitukseen perustettavalla sähköisellä alustalla muiden koulujen kanssa ja myös kilpaillaan lukemisesta. Kouluille tämä toiminta on ilmaista.

Hankkeesta on tarkoitus tulla pitkäaikainen, ja se voi laajeta myös yläkouluun ja toiselle asteelle. Lukevan yhteisön toimintaa kannattaa jatkaa.

Ensi syksynä on Kouvolassakin loistava tilaisuus aloittaa koulukirjastojen perustaminen ja kehittäminen osallistumalla tähän hankkeeseen. Uusi kirjastolaki mainitsee koulujen kirjastojen ja yleisten kirjastojen yhteistyön, joten sitäkin kannattaa ehdottomasti viritellä yhä enemmän. Kun Kouvolassa remontoidaan kouluja ja rakennetaan uusia, on tärkeää huolehtia siitä, että koulut saavat oman kirjastotilan – vaikka pienenkin. Yhteistyökumppaneita kannattaa myös miettiä luovasti; niitä voi löytyä vaikkapa monista urheiluseuroistamme. Lisätietoa on pian tulossa; hankkeen sivusto on osoitteessa www.lukuklaani.fi.

Tästä on siis alkamassa lukemisen “Pohjois-Karjala-hanke”, eikä Kouvolassakaan ole varaa jäädä siitä pois. Kun lukemisesta kerran tulee tärkeä osa arkea, siitä ei halua luopua. Uudet kirjastonkäyttäjätkin syntyvät näin.