Kouvolassa ollaan valmistelemassa uutta kuntastrategiaa tulevalle valtuustokaudelle. Kouvola.fi-verkkosivustolla on avoin kysely Tulevaisuuden Kouvola 2030, jossa visioidaan kaupungin toiminnan eri osa-alueita, kuten palveluja, asumista ja opiskelua, ja kysytään lukijoiden näkemyksiä niihin. Tämä kysely on hieno vaikutusmahdollisuus kaikille kouvolalaisille – esimerkiksi siihen, miten kouluasiat kannattaisi hoitaa.

Kun uutta kuntastrategiaa tehdään, pitäisi ohella laatia myös ns. sivistyspoliittinen ohjelma, jossa kuvaillaan tulevan valtuustokauden koulutukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Koulutus on sote-uudistuksen jälkeen merkittävin kunnalle jäävä toiminta-alue ja Kouvolallekin tärkeä vetovoimatekijä.

Sivistyspoliittisessa ohjelmassa kuvattaisiin tämänhetkinen Kouvolan koulutuskentän yleistilanne varhaiskasvatuksesta kolmannelle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön sekä laadittaisiin suunnitelma, miten näitä alueita kehitetään. Mitkä ovat Kouvolan koulutuskentän vahvuudet? Miten asioita pitäisi parantaa ja kehittää? Miten korjataan koulujen sisäilmaongelmat? Millaista varhaiskasvatusta tarjotaan? Miten kehitetään peruskoulua? Miten turvataan koulutuksen tukipalvelut ja maahanmuuttajien opetus? Millaisia oppimisympäristöjä luodaan? Miten varmistetaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen laadukkuus ja saavutettavuus? Miten kehitetään Kouvolaa korkeakouluopintojen tarjoajana? Siis kaiken kaikkiaan: millainen koulutuskunta Kouvola haluaa olla ja millaisena tulla tunnetuksi? Tavoitteet määrittävät suunnitelmat vuosittaisista toimenpiteistä, jotka suhteutetaan talousarvioon.

Kouvolalla on tulevaa kuntastrategiaansa luodessaan mainio tilaisuus näyttäytyä vetovoimaisena koulutukseen panostavana kuntana.