Manskin kehittäminen ja lähikoulujen lopettaminen tuntuvat pysyvän kiistelyn kestoaiheina Kouvolassa – ikään kuin ne olisivat jotenkin toisiinsa sidottuja ja keskustaa kehittämällä vietäisiin lapsilta koulut.

Tosiasia kuitenkin on, että vireä keskusta ja elävä taajamat hyödyttävät toisiaan. Jos reuna-aluiden palveluita, kuten alakouluja ja lähikauppoja, pidetään tärkeinä ja tuetaan, vaikutetaan maaseudun vetovoimaan asuinalueena. Siellä asuvat hyödyntävät myös keskustan palveluja. Jos keskusta pidetään vireänä, myös taajamien asukkaat hyötyvät sen palveluista. Keskusta on kaupungin käyntikortti, joka toimiessaan hyvin houkuttelee myös muualta tulijoita poikkeamaan kaupungin palvelujen äärellä tai jopa harkitsemaan muuttoa alueelle tai kesäasunnon hankkimista maaseudulta.

Kouvolassa tuleekin jatkaa sitkeästi ja pitkälle katsoen keskustan kehittämistä ja pitää huolta myös reuna-alueiden peruspalveluista, esimerkiksi kunnostamalla kouluja. Kaikkea ei tarvitse hoitaa kuntoon saman tien – tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Kuusankosken keskusta kunnostettiin vähän aikaa sitten upeaksi ja toimivaksi – nyt on ydinkeskustan vuoro.

Kouvola koostuu monesta varsin erilaisesta ja omanlaisestaan alueesta. Näitä kaikkia erityisyyksiä tulee korostaa ja nostaa esiin kaikkien kouvolalaisten ja muualta tulevien iloksi ja hyödyksi. Sillä, että eri kaupunginosien poliitikot ja asukkaat jatkavat kissanhännänvetoa, ei saavuteta mitään, päinvastoin. Yhteistyötä tehden ja kokonaisuuden ymmärtäen Kouvolalla on mahdollisuudet vaikka mihin.