Kouvola hyödyntämään aurinkoenergiaa
Aurinkoenergian käyttö sekä yksityisissä että julkisissa rakennuksissa on lisääntynyt vauhdilla, kun siihen tarvittava teknologia on kehittynyt ja tietous tämän energiamuodon hyödyistä on lisääntynyt. Maailmalla aurinkopaneelien hyödyntäminen on arkipäivää.

Kouvolan kaupunki voisi ryhtyä suunnittelemaan aurinkopaneelien käyttöä julkisten rakennustensa sähköntuotantoon. Tämä sekä säästäisi luontoa että olisi omalta osaltaan hyödyksi kaupungin taloudelle. Järjestelmien asentaminen maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Euroopan komission mukaan Etelä-Suomessa voi tuottaa aurinkoenergiaa yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa – Saksa on maailman suurin aurinkoenergian hyödyntäjä.

Jos Kouvola tarttuisi tähän asiaan, se toimisi samalla myös edelläkävijänä Suomessa, mikä olisi omiaan kehitettäessä kaupungin imagoa. Kaupunki rohkaisi esimerkillään myös yksityisiä talouksia.