Kouluverkosta päätettäessä on katsottava tulevaan
Kouvolan kaupunki on taas “sopeuttamassa” kouluverkkoa. Tällä kertaa on tarkoitus säästää 3,8 miljoonaa euroa peruskouluverkosta. Mahdollisesti lakkautettavia kouluja olisivat Ummeljoen koulu, Tehtaanmäen koulu, Pilkanmaan koulu, Hirvelän koulu ja Anjalan koulu.
Nyt tarvitaan todella viisasta ja kauaskatseista harkintaa. Se, että kouluja lakkautetaan vain säästöjä tuijotellen ja muihin vastaavan kokoisiin kuntiin verraten, on hyvin lyhytnäköistä. Jos keskustan ulkopuolelta katoavat peruspalvelut, kuten alakoulut, yksi kerrallaan, on selvää, että lapsiperheet eivät jää tai muuta näille alueille.
On totta, että isoissa kouluyksiköissä on pieniä kouluja paremmat valinnanmahdollisuudet, mutta kun on kyse alakoululaisista, muut arvot, kuten koulun läheisyys, lienevät kuitenkin tärkeämpiä. Tässä asiassa on siis erityisen tärkeää erottaa pienet ja isot koululaiset toisistaan. Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden voidaankin olettaa kulkevan opinahjoonsa pidempiä matkoja kuin alakoululaisten.
Pienten koululaisten ollessa kyseessä on tarkkaan mietittävä, millaisia vaikutuksia koulun vaihdolla on: Kuluuko koulumatkaan kohtuuttomasti aikaa? Lukujärjestyksiä tuskin voidaan laatia niin, ettei kuljetusta joutuisi myös välillä odottelemaan. Uuteen kouluun, varsinkin entistä huomattavasti suurempaan, siirtyminen on lapselle usein hyvin stressaavaa. Säästöt saattavatkin kääntyä itseään vastaan, kun koulukuraattorien ja -psykologien palvelujen tarve lisääntyy. Tästä on jo selviä tutkimustuloksia.
On aika erikoista, että Kouvolassa halutaan säästää lopettamalla alakouluja, jotka kuuluvat lähipalveluihin, kun samalla pidetään yllä ylettömän kallista lukioverkkoa. Toisen asteen oppilaitokset eivät ole lähipalveluja.
Kouvolasta halutaan kehittää vetovoimaista kuntaa, jonne lapsiperheet haluavat muuttaa. Säästösuunnitelmat osoittavat ikävä kyllä kuitenkin, ettei uskalleta katsoa toiveikkaasti tulevaisuuteen. Tyydytään vain tekemään ratkaisuja, joiden ajatellaan helpottavan hetkellisesti. Päätökset peruskoulujen lopettamisesta tulee tehdä äärimmäisen huolellisesti ottaen huomioon erityisesti ne, joita varten koulut ovat.