Kouvolan Sanomat uutisoi 11.9. Kouvolan koulujen kunnostuksesta ja kouluverkosta. Uutisessa todetaan, ettei päätöksiä kouluverkosta tehdä enää tällä valtuustokaudella. Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Päivi Kossila sanoo, ettei minkään koulun tila ole este jatkaa koulutyötä. Keväällä tehdyissä kuntoselvityksissä todettiin kuitenkin vakavia ongelmia monen koulun kunnossa. Samaa viestiä on tullut kouluissa päivittäin työtään tekeviltä, esimerkiksi Valkealan kirkonkylän koulusta.
Keskustelut kouluverkosta ja koulujen kunnostuksesta pitää aloittaa viipymättä. On toki järkevää, että nämä asiat liitetään toisiinsa. Lasten ja nuorten sekä kouluissaan työtään tekevien terveydellä ei saa leikkiä. Jos koko asia siirtyy seuraavan valtuuston hoidettavaksi, remontitkin siirtyvät liian kauas. Jos koulussa, jossa on paljon oppilaita ja jonka tulevaisuus ei ole siten kyseenalainen, ilmenee vakavia sisäilmaongelmia, kunnostuksen on alettava kuitenkin välittömästi, ennen kouluverkkopäätöksiä.
Kouvolassa kannattaisi harkita ns. monitoimirakennuksia, kun rakennetaan uutta. Näissä rakennuksissa voisi olla  koulun lisäksi esimerkiksi päiväkoti, kirjasto, terveyspalveluja, lasten, nuorten ja vanhusten harrastustiloja. Koulun tiloja voitaisiin käyttää kouluajan moneen tarkoitukseen – niin kuin nytkin tehdään. Tämä tuntuu olevan muuallakin tulevaisuuden suunta. Rakennuksen sydämenä näkisin mielelläni kirjaston, jota kaikki voisivat hyödyntää.
On todella ikävää, että koulujen kunto pääse rapistumaan. Uskon, että yksi selittävä tekijä on koulujen kiinteistönhoidon muutoksissa: kun kouluissa ei ole enää omia vahtimestareita tai talonmiehiä, jotka havaitsisivat pienetkin ongelmat ajoissa, ja ne saataisiin hoidetuiksi ajallaan, pienistä ongelmista kasvaa isoja. Olisikin toivottavaa, että tässä asiassa palattaisiin askel menneisyyteen. Kullakin koululla voisi olla esimerkiksi oma kouluisäntä tai -emäntä, joka tuntisi rakennuksen hyvin, olisi paikalla koulupäivän aikana ja tarttuisi kiinteisössä havaittaviin ongelmiin.