Suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen hiipuminen huolestuttaa jo laajasti, muitakin kuin opettajia. Yhteiskuntamme on niin tekstikeskeinen, että jos nämä taidot ovat heikot, syrjäytymisen vaara on ilmeinen. Uusimman Pisa-tutkimuksen mukaan lukutaidon erot ovat kasvaneet hälyttävästi: tytöt ovat vuoden edellä poikia, pääkaupunkiseutu muuta Suomea, ja perheen sosioekonominen tausta on merkitsevä tekijä. Tekstien maailma on lisäksi koko ajan monimuotoistumassa: perinteisten tekstien lukemisen rinnalla tarvitaan taitoja lukea liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältäviä tekstejä ja esim. verkkosivuja, joissa hyödynnetään monenlaisia elementtejä ja keinoja. Lukeminen on siis tullut yhä tärkeämmäksi ja haastavammaksi.

Mutta mikä lääkkeeksi? Lukemista, lukemista ja lukemista. Lukemisen kulttuuri on palautettava maahamme, olemmehan olleet pitkään todellista kirjastokansaa. Vanhemmat on innostettava lukemaan lapsilleen ja näyttämään kirjaa kädessään pitävän aikuisen mallia. Tässä valistustyössä neuvolat ja päiväkodit ovat avainasemassa. Kaikissa neuvoloissa pitää käynnistää kampanja, jossa kerrotaan vanhemmille, miten välttämätöntä lapselle ääneen lukeminen on; videoiden katselu ei korvaa sitä. Mahdollisimman monen lapsen pääsy varhaiskasvatuksen piiriin jo ennen esikouluikää on myös taattava – tässä vaiheessa on tehokkainta tasoittaa oppimisen lähtökohtia ennen kouluikää.

Meillä on jo Liikkuva koulu; nyt tarvitaan rinnalle Lukeva koulu, jatkuvaksi hankkeeksi. Annetaan kaikille kunnille rahaa perustaa kouluihin kirjastot ja tehdään koulukirjastotoiminnasta itsestäänselvyys. Kirjojen ja lehtien on oltava houkuttelevasti lähettyvillä, helposti saatavilla. Lisätään koulun ja yleisen kirjaston yhteistyötä. Liitetään monenlaisten tekstien, niin painettujen kuin digitaalistenkin, lukeminen luontevaksi osaksi koko koulun arkea, kaikkiin oppiaineisiin. Järjestetään kaikille opettajille koulutusta erilaisten tekstien lukemisesta ja hyödyntämisestä opetuksessa.

Pelastetaan suomalaisten luku- ja kirjoitustaito.