Kouvolan asukasmäärä on vähentynyt 20:n viime vuoden aikana noin 400 asukkaalla vuodessa (KS 9.1.). Erityisesti asukkaita on lähtenyt kaupunginosista, jotka ovat kärsineet paperitehtaiden lakkautuksista. Uutta yrittäjyyttä toivotaankin hartaasti  kaupunkiimme.
Merkittävä tekijä uusien työpaikkojen rinnalla ovat kuitenkin päiväkodit ja koulut. Kouvola on ollut kuulu koulukaupunki, eikä vielä ole lomautuksista ja leikkauksista huolimatta myöhäistä kääntää suuntaa sekä alkaa kehittää Kouvolasta entisen maineensa veroista.
Monissa Suomen kunnissa ovat kouluasiat niin heikoissa kantimissa – jopa Jyväskylässä – rajujen leikkausten takia, että kaupunki, joka ryhtyykin päinvastoin panostamaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, kerää aivan varmasti positiivista mainetta ja kiinnostusta. Hyvä, lähellä oleva päiväkoti ja alakoulu ovat tärkeitä vaikuttimia, kun lapsiperheet harkitsevat asuinpaikkaansa. Nuoret ja aikuiset voivat kulkea opiskelu- ja työpaikkaansa vähän kauempaakin, mutta turvallisen kävelymatkan päässä olevan alakoulun arvo on suuri.
Ehdotan, että  Kouvolassa aletaankin lähestyä kouluasioita jatkuvien lakkautusten ja säästöjen sijaan järkevän kehittämisen näkökulmasta. Laaditaan pitkän tähtäimen sivistyssuunnitelma, joka ottaa tasa-arvoisesti huomioon niin keskusta- kuin reuna-alueetkin. Työ voitaisiin aloittaa vaikka perumalla päivähoito-oikeuden rajoitukset ja valmistelemalla kolme vuotta täyttäneille osin ilmaista varhaiskasvatusta. Nämä asiat ovat tärkeitä pienten lasten vanhemmille – lapsiperheitähän Kouvolassa erityisesti kaivataan. Hyvä kello kauas kuuluu, toivottavasti pääkaupunkiseudullekin, varsinkin kun vielä soitetaan. Edullisia asuntojakin meillä on tarjolla, eikä työmatka Helsinkiin ole enää matka eikä mikään, ja etätyömahdollisuutkin lisääntyvät eri aloilla jatkuvasti.
Tutkitaan alakouluverkkoa tarkkaan. Ei lakkauteta koulua, jos alueella on tällä hetkellä edes kohtuullisesti lapsia. Hoidetaan koulurakennukset kuntoon. Ei tuijoteta pelkästään tilastoja väen vähenemisestä  vaan luotetaan, että kehitys voi olla myös kohti parempaa. Rauhallinen maaseutumiljöö on monen kaupunkilaisen unelma, kunhan vain peruspalvelut, kuten juuri lähikoulu, ja liikenneyhteydet toimivat.
Tuetaan hiipuvia kouluja valinnanmahdollisuuksia kehittämällä. Oma lähikoulu tulisi kiinnostavammaksi, jos siinä olisi tarjolla uudenlaisia painotuksia,  valinnaisaineita, mahdollisuus vaikka pienen koulukirjaston käyttöön.
Pidetään huolta toisen asteen koulutuksesta siten, että kaikille ysiluokkalaisille on jatko-opintopaikka omassa kaupungissa. Kehitetään ennakkoluulottomasti toisen asteen yhteistyötä ja mahdollisuuksia valita opintoja myös lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä. Ollaan tässä tienraivaajia ja suunnannäyttäjiä.
Pidetään huolta ammattikorkeakoulusta, että se säilyy vahvana kaupungissamme. Osoitetaan nuorille, että Kouvolaan kannattaa jäädä ja tulla takaisin myös opintojen jälkeen, näyttämällä, että täällä osataan hoitaa hyvin ne tärkeimmät.