Äidinkieli on kieli, jonka oppii ensimmäisenä, jonka käyttäjien joukkoon identifioituu, jota osaa parhaiten, joka on merkitty väestörekisteriin. Määritelmiä on monia.

Äidinkieli on ihmisen koti. Millään muulla kielellä vuorovaikutus ja ajattelu eivät suju yhtä luontevasti ja vivahteikkaasti kuin omalla äidinkielellä. Kaikilla tulee olla oikeus käyttää äidinkieltään monipuolisesti.

Mahdollisuus oman äidinkielen opiskeluun tukee kaikkea oppimista. Siksi sen opiskelun järjestämiseen on panostettava. Tänä verkkoaikana se ei liene ongelma. Vanhemman on tärkeää puhua lapselleen omaa äidinkieltään, sitä on saatava käyttää päiväkodissa ja koulussa.

Kielitietoisessa koulussa arvostetaan erilaisia kielitaustoja, ollaan kiinnostuneita eri kielistä ja vertaillaan niiden tapoja ilmaista asiat. Oppilaat saavat olla oman äidinkielensä kielioppaita.

Erilaisten kielten moninaisuutta tulee suojella kuten kasvi- ja eläinlajeja. Maailmassa on noin 7 000 kieltä, joista suurin osa on kuitenkin uhanalaisia. Maailman valtakielet jyräävät pienet kielet viemällä mahdollisuudet niiden käyttöön elämän eri alueilla. Kielen mukana katoaa kokonainen kulttuuri käsitteineen. Suomessakin vähemmistökielet kamppailevat jatkuvasti elintilastaan ja suomen kieli joutuu väistymään yhä useammin englannin kielen tieltä.

Tänään vietetään tärkeää päivää: kansainvälistä äidinkielen päivää. UNESCO aloitti sen juhlistamisen vuonna 1999. Tänään juhlimme kielellistä monimuotoisuutta ja monikielistä opetusta. Äidinkieli on tärkeä.

21.2.2020