Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja tarvitsee myös kirjallisuuden tuntemusta

Jyväskylän yliopisto on aikeissa lopettaa kirjallisuuden pääaineopinnot. Tämä olisi kova isku paitsi kirjallisuusalalle aikoville, kuten tuleville kirjallisuudentutkijoille, kustannustoimittajille ja kriitikoille, myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville.

Jos uudistus toteutuisi, Jyväskylän yliopistosta, joka on merkittävä opettajakoulutukseen keskittyvä oppilaitos, ei enää valmistuisi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia, joilla olisi pääaineena kirjallisuus, vaan kaikkien opiskelijoiden tulisi opiskella pääaineenaan suomen kieltä. Tämä kaventaisi merkittävästi myös kouluopetusta, kun mahdollisuus kirjallisuuden syventäviin opintoihin vietäisiin. Tarvitsemme kouluissa kielitieteeseen suuntautuvien opettajien rinnalla myös kirjallisuuden erityisiä asiantuntijoita. Oppiaineen nimi on äidinkieli ja kirjallisuus – nyt oltaisiin viemässä arvoa oppiaineen toiselta puoliskolta.

Ns. uusmedian, kuten elokuvan ja sarjakuvan, opetus tulee vahvasti esiin uusissa opetussuunnitelmissa. Näilläkin lajeilla on vahva kytkös kirjallisuuteen, ja niiden opettaja tarvitsee kirjallisuuden tuntemusta.

Maassamme ollaan huolestuneita lasten ja nuorten lukuharrastuksen yksipuolistumisesta sähköisen median teksteihin ja lukutaidon heikentymisestä. Jyväskylän yliopiston suunnitelma kirjallisuuden pääaineopiskelun lopettamiseksi ei edistä taistelua tätä kehitystä vastaan.