Etäopen ajatuksia

Kouvolan lukioissa on oltu kohta vuoden päivät enemmän tai vähemmän etäopetuksessa. Opettajat ovat kokemuksen kautta pätevöityneet verkko-opetuksen ammattilaisiksi; opiskelijat ovat hankkineet roimasti itsenäisen työskentelyn ja digiopiskelun taitoja.  Eniten...

Lukio on liian vauhdikkaassa muutoksessa

Lukiot saivat juuri ennen joululomalle laskeutumista tiedon kevään 2020 ylioppilastutkinnon koepäivistä. Tämä tieto sai lukioissa aikaan valtaisan hämmennyksen: aikataulu on huomattavan tiukka niin opiskelijoiden kuin opettajienkin työn kannalta. Äidinkielen...

Laatua lukioon

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjoitti kolumnissaan  (KS 15.2.) lukion ja lukiolain uudistamisesta. Hänen näkemyksiinsä uudistusesitysten hyvistä puolista on helppo yhtyä monin osin: On tärkeää, että lukion vahva yleissivistävä tehtävä säilyy ja se antaa...

Yo-tutkintoa ei pidä muuttaa mututuntumalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä julkaisi jokin aika sitten raportin ylioppilastutkinnon kehittämisestä. Raportti on nyt lausuntokierroksella kesäkuun puoleenväliin asti. Esityksessä eniten keskustelua on synnyttänyt kokeiden lyhentäminen 6-tuntisista...