Tukholman perjantainen tapahtuma järkytti perin pohjin. Eihän näin pitänyt tapahtua rauhallisessa naapurimaassamme. Totuus on kuitenkin se, ettei mitään lintukotoa ole enää missään. Ihmiset syyllistyvät kamaliin tekoihin – Suomessa viime itsenäisyyspäivän viettoa synkisti Imatralla tapahtunut surmatyö.

Nämä hirveät tapahtumat pakottavat väistämättä ajattelemaan, missä on mennyt niin väärin, että ihmiset ajautuvat niiden tekijöiksi. Onko syy tekijöissä itsessään, perheessä, yhteiskunnassa, kulttuurissa? Olisimmeko voineet toimia toisin ja estää tapahtuneen?

Yhteiskunta tarvitsee yhteisöllisyyttä, ei sitä, että sulkeudumme ja suljemme erilaisiksi kokemamme ihmiset ulkopuolelle. Koulusurmaajien taustalta on löytynyt pitkään jatkunutta kiusaamista. Terrori-iskujen tekijät ovat etsineet yhteisöä radikaaleista piireistä. Olisiko näin tapahtunut, jos he olisivat löytäneet ympärilleen terveesti ajattelevan yhteisön? Tuskin. Kyse on siis lopulta siitä, miten otamme ihmiset mukaan osaksi omaa yhteisöämme, arkeamme. Se ei ratkea sillä, että jätämme “toisenlaiset” ulkopuolelle.

Eurooppaan on parin viime vuoden aikana saapunut paljon kriisimaista paenneita ihmisiä. Ensisijaisesti tulee pyrkiä ratkaisemaan ongelmat näissä maissa ja auttamaan ihmisiä siellä – on aivan äärimmäistä jättää kotinsa ja lähteä kohti tuntematonta. Maahanmuutto lienee kuitenkin tullut jäädäkseen, myös Suomeen kohdistuva, halusimme tai emme. Todennäköisesti se vain lisääntyy tulevaisuudessa mm. ilmastopakolaisuuden myötä. Ihmiset lähtevät etsimään elämisen edellytyksiä pohjoisemmasta. Avainkysymys on, miten näiden tulijoiden kotoutuminen yhteiskuntaamme onnistuu. Väkivaltaisiin piireihin ajautuminen on merkki siitä, että se ei ole onnistunut.

Kotoutumisessa keskeistä on se, että otamme tulijan osaksi yhteisöämme, emme sulje häntä ulkopuolelle, emme syrji, emme kohtele rasistisesti, emme eristä muualta tulleita omille asuinalueilleen, omiin kouluihin, omiin päiväkoteihin. Ilman tunnetta yhteisöön kuulumisesta tulija ei edes halua oppia valtaväestön tapoja, kieltä, normeja – ja joko kiinnittyy vain omaan etniseen ryhmäänsä tai hakee jopa ryhmänsä jostain muualta, jopa valtaväestölle vihamielisistä ryhmistä. Ei ole siis tervettä, jos kaupunkiin muodostuu selkeästi muualta tulleiden asuinalueita tai kouluja. Niissä epäkohdat kärjistyvät helposti.

Länsimainen yhteiskunta perustuu ihmisarvon ja muiden ihmisten  kunnioitukselle, tasa-arvolle, pyrkimykselle hyvään, kehitykseen. Nämä arvot tulee kaikkien täällä elävien hyväksyä. Onkin tärkeää, että me kaikki paljastamme, jos huomaamme vastakkaiseen ajattelutapaan liittyvää toimintaa. Myös muualta tulleita on tärkeä rohkaista ja tukea ilmaisemaan rohkeasti, jos havaitsevat radikaaleja, väkivaltaan kiihottavia ideologioita. Yhteisön tulee pitää huolta kaikista jäsenistään.