Ukko Bambergille (ps.) kiitos valtuustoaloitteeni “Kouvola julistaa ilmastohätätilan” tuomisesta Kouvolan Sanomien sivuille 12.3. Bamberg antaa kuitenkin ymmärtää, että ilmastohätätilan julistus olisi ylireagointia eikä vaikuttaisi Kouvolan julkisuuskuvaan, Suomen ilmastotavoitteet olisivat ylimitoitettuja, veisivät yrittäjät turmioon ja lietsoisivat paniikkia pandemia-aikana sekä levittäisivät elokapinaa.

Tämä kaikki on aivan päinvastoin.

Nopeat ilmastotoimet ovat välttämättömiä kaikkialla. Tiedeyhteisön – viimeisimpänä Suomen ilmastopaneelin – viesti on hälyttävä: jollei lämpenemistä saada hillittyä 1,5 asteeseen, ovat seuraukset ihmisille, elinkeinoille ja ekosysteemeille vakavat. Ilmastokriisin vaikutukset osuvat eniten jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Ilmastopaneelin vastikään julki tulleiden tulosten mukaan olemme selvästi jäljessä tavoitteistamme.

YK ja EU-parlamentti ovat kehottaneet maita ja kaupunkeja julistamaan ilmastohätätilan vauhdittamaan taistelua ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Ilmastohätätila on julistettu jo lähes 1800 maassa, kunnassa ja kaupungissa, joissa asuu noin 820 miljoonaa ihmistä. Helsinki julisti sen syyskuussa 2020, ja myös monissa muissa Suomen kunnissa aloite sen julistamiseksi on jätetty. Suomen lääkäriliitot julistivat ilmastohätätilan tammikuussa 2021.Lääkäreiden mukaan ilmastokriisi on terveyskriisi, joka uhkaa myös suomalaisten terveyttä. Luonnon ja ihmisen välisen suhteen vaurioituminen lisää myös pandemioiden riskiä.

Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien foorumiin (Hinkuun). Helmikuussa 2020 valtuuston hyväksymä ympäristöohjelma Ympäristö 2030 ohjaa myös Hinku-tavoitteiden saavuttamista. Ympäristö 2030 -ohjelman myötä Kouvolan kaupunki sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 -järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.

Kouvolan kaupungin Sitoumus 2050 on valittu yhdeksi Suomen kolmesta parhaasta toimenpidesitoumuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Kouvola sai tämän valtioneuvoston kanslian myöntämän tunnustuksen 25.9.2020.

Ilmastohätätilan julistus on linjassa ympäristötavoitteidemme kanssa ja luonteva jatko niille. Se nostaa ne nykyistä paremmin kaikkien kouvolalaisten ja kaupungin yhteistyökumppanien tietoon ja kannustaa kaikkia mukaan ympäristöohjelmamme mukaiseen toimintaan. Vihreä siirtymä on aivan keskeistä koronaepidemian jälkeisessä elvyttämisessä koko Euroopassa, myös täällä Kymenlaaksossa. Se mahdollistaa uusia yrittäjyyden muotoja ja luo työtä.

Ilmastohätätilan julistus on Kouvolalle ehdottomasti myönteistä julkisuutta. Kouvola osoittaa olevansa vastuullinen edelläkävijä.