Kouvolan lukioissa on oltu kohta vuoden päivät enemmän tai vähemmän etäopetuksessa. Opettajat ovat kokemuksen kautta pätevöityneet verkko-opetuksen ammattilaisiksi; opiskelijat ovat hankkineet roimasti itsenäisen työskentelyn ja digiopiskelun taitoja. 

Eniten julkisuudessa tunnutaan kuitenkin keskusteltavan etäopetusajan varjopuolista ja opintojen kelkasta putoavista, joita toki ikävä kyllä on myös lukiossa. Heidät tulee tavoittaa ja tarjota tukea ja apua, jotta opintopolku pääsee jatkumaan. 

Kaiken kaikkiaan kokemukseni etäopetuksesta on kuitenkin yllättävän myönteinen, vaikka opetuksen on joutunut suunnittelemaan uusiksi ja opetusvälineet ja -menetelmät ovat rajalliset. Lukiolaiset ovat erittäin motivoituneita. Poissaoloja on ollut vähän, tehtävät on tehty ohjeiden mukaan, kysytty etätunnilla tai otettu yhteyttä Wilmassa, jos jokin on ollut epäselvää. Opiskelijat haluavat hyviä tuloksia poikkeusaikanakin. He haluavat menestyä hyvin yo-kokeissa ja päästä tavoittelemaansa jatko-opintopaikkaan. 

Meidän aikuisten, huoltajien ja opettajien, on tehtävä kaikkemme tukeaksemme nuoria, että he pääsevät kohti unelmiaan. Nuoret tarvitsevat aikuisten tukea, rohkaisua, apua ja tarpeen hieman tyrkkimistä eteenpäin. 

Valtion ja kuntien tehtävä on puolestaan tarjota sellaiset raamit ja resurssit, jotka mahdollistavat nuorten monipuoliset, laadukkaat opinnot. Ensi syksynä lukioissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan ja  uusi oppivelvollisuuslaki astuu voimaan. Kaikki peruskoulun päättävät ovat velvollisia jatkamaan toisen asteen opintoihin. Opiskelijoille taataan mm. ilmaiset oppimateriaalit ja -välineet sekä koulumatkat. Valtio on luvannut maksaa tämän kaiken täysimääräisesti. 

Jotta nämä kaikki uudistukset jalkautuvat oppilaitoksiin ja lukioiden arkeen tarkoituksenmukaisesti, kunnissa on huolehdittava henkilöstön riittävyydestä – joka portaalla. Liian kevyestä organisaatiosta kärsii lopulta se, jota varten henkilöstö tekee työtään: opiskelija. Taataan siis näille motivoituneille nuorille mahdollisuudet kulkea kohti tavoitteitaan, kukin omien vaikuttamiskeinojemme mukaan.

3.2.2021