Opetusministeriön työryhmä esittää  toimenpideohjelmassaan, että korkeakoulujen – yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen – pääsykoerumbasta päästäisiin eroon muuttamalla ylioppilaskoe samalla korkeakoulujen pääsykokeeksi ja mahdollisesti poistamalla kokeiden uusimiskertojen rajoitukset. Ammattikouluista valmistuvat ohjattaisiin myös suorittamaan tiettyjä ylioppilastutkinnon kokeita.
Tämä uudistus keventäisi toki lukiosta valmistuvan hakeutumista jatko-opintoihin, mutta lisäisi lukioiden resurssitarpeita, jos ylioppilaskokeen saisi uusia rajattomasti. Miten sitten kävisi ammattiin opiskelleille?
Tällä hetkellä ammattioppilaitoksissa opiskellaan yleisaineita, kuten äidinkieltä ja viestintää tai matematiikkaa, huolestuttavan niukin tuntimäärin ja kirjavasti eri oppilaitoksissa, mikä johtuu ammatilliseen koulutukseen kohdistuneista rankoista säästöistä, ja säästöjen tie jatkuu ikävä kyllä edelleen. Ammattikoulusta valmistuva ei saa lukiosta valmistuvan kanssa yhtäläisiä valmiuksia osallistua ylioppilaskokeeseen, vaan hänen pitää opiskella lukion kursseja, jotta voi selvitä kokeista.
Ammattikorkeakouluopinnot ovat olleet suurelle joukolle ammattikouluista valmistuvia suosittuja jatko-opintoja. Tuntuisikin kovin epäreilulta, jos kolmannen asteen opintoihin pääsyyn vaadittaisiin ammattitutkinnon lisäksi tiettyjen ylioppilaskokeiden suorittaminen. Käytännössä pitäisi joko tehdä opintojen aikana yhdistelmäopinnot tai opiskella aikuislukiossa ammattiin valmistumisen jälkeen.
Ehdotettu uudistus korostaisi lukio-opiskelun asemaa, mikä heijastuisi ammattioppilaitoksiin hakeutumiseen vähentävästi. Uskon, että ammattiosaajia tarvitaan kuitenkin myös tulevaisuudessa, vai luotetaanko robotiikkaan jo niin vahvasti?
Jos lukio-opinnoista ollaan tekemässä käytännössä pakollisia kaikille korkeakouluopiskelijoille, onko edes järkevää säilyttää yhä edelleen jyrkkiä rajoja yleissivistävän ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen välillä? Opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja voitaisiin kunnioittaa tekemällä nykyistä paljon helpommaksi valinta sekä lukion että ammatillisen puolen opinnoista.