Kouvolasta lasten ja nuorten kaupunki

Kouvolassa ryhdytään pian laatimaan kaupunkistrategiaa alkaneelle valtuustokaudelle. Päästään siis pohtimaan, millainen kaupunki haluamme olla tulevaisuudessa, millaisena näyttäytyä muualla asuville. Kouvolassa on meneillään paljon kehittämismahdollisuuksia tarjoavia...

Nuorten ääni kuuluviin

Kouvolassa ollaan valmistelemassa palvelumalli 2030 -hankkeen kokeilua ensin  parilla alueella, joihin perustettaisiin paitsi monitoimikeskukset myös ns. alueparlamentit ideoimaan lähiympäristönsä toimintaa. Se voi olla kylätapahtumia, puistojen kunnostusta, tilojen...