Poismuuton syyt selville

Helsingin Sanomissa 7.4. ilmestynyt Karla Kempaksen uutisartikkeli Väestö kasautuu harvoihin saarekkeisiin  oli herättävää luettavaa aamukahvipöydässä varsinkin kouvolalaisesta näkökulmasta. Väestönmuutoksemme vuosina 2015 – 2017 on ollut -2 128 –...

Laatua lukioon

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kirjoitti kolumnissaan  (KS 15.2.) lukion ja lukiolain uudistamisesta. Hänen näkemyksiinsä uudistusesitysten hyvistä puolista on helppo yhtyä monin osin: On tärkeää, että lukion vahva yleissivistävä tehtävä säilyy ja se antaa...

Tehdään yhdessä hyvä koulu

Koulusta kuuluu kummia. Oppimistulokset heikkenevät ja eriytyvät. Pääkaupunkiseutu peittoaa tuloksissa muun Suomen, kaupunki maaseudun, ja tytöt pärjäävät paremmin kuin pojat. Koulujen väliset erot kasvavat. Koulupudokkaiden määrä lisääntyy siirryttäessä peruskoulusta...

Nuorten ääni kuuluviin

Kouvolassa ollaan valmistelemassa palvelumalli 2030 -hankkeen kokeilua ensin  parilla alueella, joihin perustettaisiin paitsi monitoimikeskukset myös ns. alueparlamentit ideoimaan lähiympäristönsä toimintaa. Se voi olla kylätapahtumia, puistojen kunnostusta, tilojen...

Koulun kello kauas kuuluu

Kouvolan asukasmäärä on vähentynyt 20:n viime vuoden aikana noin 400 asukkaalla vuodessa (KS 9.1.). Erityisesti asukkaita on lähtenyt kaupunginosista, jotka ovat kärsineet paperitehtaiden lakkautuksista. Uutta yrittäjyyttä toivotaankin hartaasti  kaupunkiimme....